Instalacje P.poż

Naszym kolejnym segmentem działalności są systemy sygnalizowania pożaru, które tworząc instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości. Dodatkowo też jesteśmy autoryzowanym instalatorem produktów polskiej firmy Polon-Alfa. Jednego ze światowych liderów w systemach SSP.

obrazek-polon-srodek2